D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 19/10/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
14/11מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מבלום דניאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. בלום דניאל)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/11מניבים קרן הריט החדשה בע"משרון שוופי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/11מגוריט ישראל בע"מרוזנבוך ארז נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/11יוזר טרנד בע"מזילברמן כפיר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. איביאי ק.נאמ, בן דב אחז, גולדרט מיכאל הפסיקו להחזיק במניות החברה
14/11הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חמת בע"מ
14/11הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חמת בע"מ
14/11קבוצת חמת בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11מדיוי תראפיוטיק בע"מכהן מנחם נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. פרוידמן רוברט, לובט קרוליין)ז(, רורקה ג'וש, הנדלר סטיבן, לובט לינדה סוזן)ז(, גינתי אהוד טוביה, לובט לורנס ברוס)ז(, לובט אנטוני)ז( הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/11מגוריט ישראל בע"מערבים-קרנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11אייסקיור מדיקל בע"משמיר אייל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מליסרון בע"מ
10/11מליסרון בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
8/11צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"ממור ק.נאמנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/11כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מליסרון בע"מ
8/11מליסרון בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
8/11ביוקנסל בע"מאדג'ווטר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/11בונוס ביוגרופ בע"מבן ארי רחל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
8/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ
8/11אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
8/11קבוצת שרם זילברמן בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אינסוליין מדיקל בע"מ
8/11אינסוליין מדיקל בע"מאיזנר זיו, שרם זילברמן-קב', צרפתי צמח נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/11רובוגרופ ט.א.ק. בע"משלייפר חיים, ערבות רפאל הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11פנטזי נטוורק בע"מאנגל אברהם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/11ברונו לנדסברג החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סנו-מפעלי ברונוס בע"מ
6/11סנו-מפעלי ברונוס בע"מברונו לנסברג)ח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
6/11ספרה קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה לסיכו בעמ
6/11לסיכו בעמספרה קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
6/11כרמית תעשיות ממתקים בע"מגודמן לורנס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/11חברת מבני תעשיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
6/11כלכלית ירושלים בע"ממבני תעשיה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/11פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ביומדיקס אינקובטור בע"מ
6/11ביומדיקס אינקובטור בע"מנגר אלעד, שמש אוהד נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. פסגות ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/11אינסוליין מדיקל בע"מלוין אייל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אחים דוניץ בעמ
31/10אחים דוניץ בעמילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אחים דוניץ בעמ
31/10הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אספן גרופ בע"מ
31/10אספן גרופ בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10אלה פקדונות בע"משלמה פרידמן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ
31/10אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מכהן איזי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/10וויז פארמה בע"ממירון רון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/10קבוצת אחים נאוי בע"מאקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
25/10תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מבנבנישתי אלברט הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/10בתי זיקוק צירון בע"מקופפרברג רוני נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מכהן איזי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/10טיב טעם הולדינגס 1 בע"מכהן עדי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/10ביומדיקס אינקובטור בע"מנגר אלעד הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/10ב. יאיר ניהול והשקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ
25/10ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מב.יאיר השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/10אינפימר בע"מזהבי אורן, תמיר יובל, תמיר טל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תאת טכנולוגיות בע"מ
23/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תאת טכנולוגיות בע"מ
23/10נץ מלונות בע"מצבי איציק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10קבוצת אחים נאוי בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ישראל-קנדה (ט.ר) בע"ממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ביומדיקס אינקובטור בע"מנגר אלעד נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10תמר פטרוליום בע"מהראל ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תדיראן הולדינגס בע"מ
19/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תדיראן הולדינגס בע"מ
19/10תדיראן הולדינגס בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10שטראוס גרופ בע"ממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שטראוס גרופ בע"מ
19/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
19/10קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט 1 בע"מ
19/10ריט 1 בע"מהראל השקעות, הפניקס-משתתפות, מיטב דש ק.גמל, אלטשולר גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10רבוע כחול נדל"ן בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/10קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10פז חברת נפט בעממנורה מבטחים, כלל ביטוח-משתתפ, מנורה ק.גמל, פסגות משתתפות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
19/10הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת סקופ מתכות בע"מ
19/10קבוצת סקופ מתכות בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
19/10פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
19/10חברה לנכסים ולבנין בעמפסגות ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10קבוצת אחים נאוי בע"מאקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מליסרון בע"מ
19/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מליסרון בע"מ
19/10מליסרון בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מירלנד
19/10אנליסט קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מירלנד
19/10אנליסט אי. אמ. אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מירלנד
19/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מירלנד
19/10מבטח שמיר אחזקות בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי ע.שוק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
19/10כלכלית ירושלים בע"מפסגות ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10ישראמקו-נגב 2מגדל משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10טלרד נטוורקס בע"מאקסלנס ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10דנאל אדיר יהושע בעממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דלק מערכות רכב בע"מ
19/10דלק מערכות רכב בע"מהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מרפאל מנחם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה די - פארם בע"מ
19/10די - פארם בע"מהדסית ביו הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה גבאי התחדשות עירונית בע"מ
19/10גבאי התחדשות עירונית בע"מהראל ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בית הזהב בע"מ
19/10בית הזהב בע"מפסגות ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10קבוצת אשטרום בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אשטרום נכסים בע"מ
19/10אשטרום נכסים בע"מהראל השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
19/10אפריקה ישראל תעשיות בע"ממגדל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10אס.אר. אקורד בע"מאייכנר אייל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/10אוריין ש.מ. בע"מכלל ביטוח-ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/10מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
19/10מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
19/10או.פי.סי אנרגיה בע"ממגדל ק.נאמ, מיטב דש ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים