D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 20/5/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
19/6מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
19/6קבוצת פנינסולה בע"ממיטב דש, אבני מיכה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/6מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מחובש גיל, שוקרון יוני, חן חלפון לירן יחיאל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. בית סייבל השק' הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/6פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
19/6פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
19/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ביג מרכזי קניות בע"מ
19/6ביג מרכזי קניות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אאורה השקעות בע"מ
17/6קמן קפיטל בע"משני שלומי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/6פוקס - ויזל בע"מריבקינד-פוקס מיכל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
17/6ישראכרט בעממגדל משתתפות, מגדל ביטוח, מגדל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
17/6מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראכרט בעמ
17/6מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראכרט בעמ
17/6גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלתזילברמן כפיר, גריפין נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
13/6רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מנועם אבישי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
13/6קמן קפיטל בע"מיוגב אופיר, שני אלון נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
13/6נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
13/6מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראכרט בעמ
13/6מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראכרט בעמ
13/6ישראכרט בעממגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6גלוברנדס גרופ בע"מלירן שלמה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6גלוב חפושי נפט בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלת
13/6גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלתגלוב חיפושי נפט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6אפסילון חיתום והנפקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלרון תעשיה אלקטרונית בעמ
13/6אלרון תעשיה אלקטרונית בעמאפסילון חיתום, ברונשטיין ארי נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/6מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
13/6אוריין ש.מ. בע"מכלל ביטוח-ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/6קנביט פארמסוטיקלס בע"מבן אליהו איתן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/6מגדלי הים התיכון בע"מאמסטרדם הילה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/6גלוברנדס גרופ בע"מקרינסקי יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/6גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלתחפה השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/6ח.פ.ה. השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלת
11/6ברם תעשיות בע"מברמלי אלי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
5/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פלסאון תעשיות בע"מ
5/6ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
5/6ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
5/6סאני תקשורת סלולרית בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/6מגה אור החזקות בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
5/6אקסלנז ביוסיינס בע"ממיטב דש ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ
5/6אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/6קנביט פארמסוטיקלס בע"מקריב יפעת, נאור ירון, נבון ארז נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
3/6מיקרונט בע"מחוגי איתי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/6מגדלי הים התיכון בע"מאמסטרדם הילה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/6א.ע. אורים נכסים והשקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ
3/6יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מא.ע אורים, כהן אלי הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/6ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חמת בע"מ
3/6ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חמת בע"מ
3/6קבוצת חמת בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
3/6אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מאקסלנס ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
30/5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שיכון ובינוי בע"מ
30/5אלביט הדמיה בע"מדיקייסיאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/5מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שטראוס גרופ בע"מ
28/5מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שטראוס גרופ בע"מ
28/5רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
28/5הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
28/5קדימהסטם בע"מיוסי בן יוסף הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/5נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/5הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
26/5שלמה א אנגל בע'מיוחנן אביקם יחזקאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. סלע יצחק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
24/5מודיעין - אנרגיה,שותפות מוגבלתאברמוביץ יהושע נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פרשמרקט בע"מ
22/5פרשמרקט בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל, אלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ, אמיר יוסף, שלמה אמיר, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5סי.אי. תעשיות קרטון בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
22/5הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
22/5קבוצת פלסטו-קרגל בע"מהלמן אלדב ק.גמל, סי אי קרטון, לוינברג עמירם, רפאל מנחם, פרידריך רן נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5חברה לנכסים ולבנין בעמאיתן סגי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
22/5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
22/5הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
22/5מניבים קרן הריט החדשה בע"מכלל ביטוח-ק.גמל, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הלמן אלדב ק.גמל, הראל השקעות הפסיקו להחזיק במניות החברה
22/5מגה אור החזקות בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5טיב טעם הולדינגס 1 בע"מהראל ק.גמל, הראל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
22/5הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ/
22/5ביטפארמס בע"מהרשקוביץ יהושע נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5טעמן- שיווק מזון בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בי.ג'י.איי. השקעות (1961) בע"מ
22/5שי אודם בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בי.ג'י.איי. השקעות (1961) בע"מ
22/5בי.ג'י.איי. השקעות (1961) בע"משי אודם נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. טעמן שיווק מזון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
22/5ארקו החזקות בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל השקעות הפסיקו להחזיק במניות החברה
22/5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ארקו החזקות בע"מ
22/5אינטליקנה בע"מגזית אילנה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5או.פי.סי אנרגיה בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
22/5ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
22/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
22/5אדגר השקעות ופיתוח בע"מאפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
22/5אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
22/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אאורה השקעות בע"מ
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים