D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 25/2/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
23/3ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
23/3ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
23/3מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/3קרסו מוטורס בע"ממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/3כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פלסאון תעשיות בע"מ
23/3פלסאון תעשיות בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/3פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מאלפא ערך, אלפא לונג ביאס הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/3עילדב השקעות בע"מדנ-נט השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/3סי.די.קי. מימון והשקעות (1992) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
23/3חברת מבני תעשיה בע"מסידיקי מימון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/3מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה א. לוי השקעות ובנין בע"מ
23/3א. לוי השקעות ובנין בע"ממנורה ק.גמל, מנורה מבטחים, מנורה-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/3פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ויתניה בע"מ
23/3פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ויתניה בע"מ
23/3ויתניה בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גן שמואל מזון בע"מ
23/3גן שמואל מזון בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/3ביו-ויו בע"מאיביאי ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מלם - תים בע"מ
19/3מלם - תים בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל, הפניקס, אקסלנס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מירלנד
19/3מטריקס אי. טי. בע"מגוטמן מרדכי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה גן שמואל מזון בע"מ
19/3גן שמואל מזון בע"מיוטבתה מחלבות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/3קרסו מוטורס בע"מדנון חיים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/3אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה המ - לט (ישראל קנדה) בע"מ
17/3המ - לט (ישראל קנדה) בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/3משאבי טבע הולדינגס בע"מולורס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
15/3ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב פרויקטים בע"מ
15/3ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב פרויקטים בע"מ
15/3מנרב פרויקטים בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/3מטריקס אי. טי. בע"מגוטמן מרדכי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
15/3אקוויטי מ.י. בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
15/3כלכלית ירושלים בע"מאקוויטי מ.י הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/3חברת גב-ים לקרקעות בעמאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/3ביוליין אר אקס בע"מפאן אטלנטיק)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/3פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
15/3פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
15/3אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות משתתפות, פסגות תעודות סל, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
15/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה בע"מ
15/3אלקטרה בע"מאקסלנס ק.גמל, הפניקס-משתתפות, הפניקס, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
15/3אור סיטי החזקות בע"משרם יצחק, זילברמן כפיר נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אור ענבל, מגדלאור הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/3תראפיקס ביוסיינסס בע"מאמיר חיים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/3קבוצת נץ בע"מגדנסקי משה צבי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/3ננו דיימנשן בע"מטרוור גרין)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/3מנרב אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב פרויקטים בע"מ
9/3מנרב פרויקטים בע"ממנרב אחזקות, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/3קרדן יזמות (2011) בע"מליויה תאודור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/3קמהדע בע"מעוזרי סעדיה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הברון אברהם, גילעז-רן אסתרי, קופ זיו, שהם טוביה, בכר ראובן הפסיקו להחזיק במניות החברה
7/3מורגן - רימון בינוי בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
7/3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
7/3הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
7/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
7/3צ.מ.ח המרמן בע"מהפניקס, הראל השקעות, הפניקס-משתתפות, הראל ק.גמל, הפניקס ק.גמל, הראל ת.סל, הפניקס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מורגן רימון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/3ירח עיצובים ושרותי ניהול בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה עילדב השקעות בע"מ
7/3עילדב השקעות בע"מירח עיצובים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/3אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
7/3נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מאפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל, הראל ק.נאמ, ספרה מאסטר, הראל ק.גמל, ספרה ס-קאפ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/3קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מאדלטק אחזקות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/3כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מגונן עפר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/3פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אשטרום נכסים בע"מ
7/3פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אשטרום נכסים בע"מ
7/3אשטרום נכסים בע"מפסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל, פסגות ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
7/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקו בע"מ
7/3אלקו בע"מאקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל, הפניקס-משתתפות, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
5/3על-בד משואות יצחק בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
5/3נייר חדרה בע"ממנורה ק.נאמנות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/3ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
5/3פימי חמש 2012 בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
5/3ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
5/3נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ, פימי חמש 2102, פוזיס אהוד-נציג, גרשון בועז, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/3פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מוצרי מעברות בע"מ
5/3פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מוצרי מעברות בע"מ
5/3מוצרי מעברות בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל, פסגות משתתפות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/3כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינרום תעשיות בנייה בע"מ
5/3אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינרום תעשיות בנייה בע"מ
5/3אינרום תעשיות בנייה בע"מכלל ביטוח-משתתפ, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל, כלל החז ביטוח הפסיקו להחזיק במניות החברה
1/3רפק תקשורת ותשתיות בע"מהירדני פלנר אורלי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
1/3אביר טרהפאוטיקס בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פרוטליקס
1/3מיקרונט בע"מלוקץ דוד נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
1/3טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"ממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
1/3הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת חמת בע"מ
1/3קבוצת חמת בע"מהראל השקעות, הראל ק.גמל, הראל ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
1/3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת חמת בע"מ
1/3וויי - בוקס נדל"ן בע"מגורסד יהודה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
1/3אלקטרה בע"מאקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2רימוני תעשיות בע"ממור ק.נאמנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2קרדן ישראל בע"מאקסלנס ת.סל, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2קסניה ונצ'ר קפיטל בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קמהדע בע"מ
27/2קמהדע בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2קומפיוגן בע"מרגינג קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2פרידנזון שרותים לוגיסטים בע"מפרידנזון נחמה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2פנטזי נטוורק בע"מברונפלד זאב, אנגל אברהם, ארז גל, גילאי דולב נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. כרמל אסף, אינגבר משה הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2פורמולה מערכות (1985) בע"ממנורה-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מפידליטי מנג')ז(, ננטאהלה)ז(, טליוס קפיטל)ז( הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2נייר חדרה בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נייס בע"מ
27/2נייס בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2אילים קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מירלנד
27/2מדיגוס בע"מארמסטיס קפיטל)ז הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2מגה אור החזקות בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כנפיים אחזקות בע"מ
27/2כנפיים אחזקות בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מקפיטל ריסרצ' נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מכרמלי טל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2דנאל אדיר יהושע בעמחייק איילת הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ
27/2גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
27/2ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
27/2ברימאג דיגיטל אייג' בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מפסגות משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2אלקו בע"מאקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2אלספק הנדסה בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2אלוט תקשורת בע"מכלל ביטוח-ק.גמל, אפסילון ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אלייסקה אינו')ז הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/2אפסילון תכנון פיננסי בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוט תקשורת בע"מ
27/2אינטק פארמה בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.נאמ, אופאליה מנג')ז( הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/2מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אינטק פארמה בע"מ
27/2אי אס אר אר קפיטל בע"מאבידן דניאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אורמת טכנו
27/2אפסילון תכנון פיננסי בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אורמת טכנו
27/2פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אבוגן בע"מ
27/2אבוגן בע"מפסגות ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global רכישת מידע עסקי באמצעות כרטיס אשראי מידע פיננסי על אנשים פרטיים