D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 10/11/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
8/12כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
8/12סאני תקשורת סלולרית בע"מכלל ביטוח-ק.גמל, כלל ביטוח-משתתפ, כלל החז ביטוח הפסיקו להחזיק במניות החברה
8/12יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כן-פייט ביופרמה בע"מ
8/12כן-פייט ביופרמה בע"מיוניבו נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/12דלק תמלוגים (2012) בע"ממנחם מאיר מישל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/12ביומדיקו הדרים בע"מזילברמן כפיר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/12איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מדורון שניידמן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
4/12אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
4/12סאני תקשורת סלולרית בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/12פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
4/12פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
4/12מניבים קרן הריט החדשה בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/12זנלכל בעמאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/12ביומדיקו הדרים בע"ממ.ח עזר נכסים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/12אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
4/12חברת גב-ים לקרקעות בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
4/12אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מכלל החז ביטוח, גב ים, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל, סלקום נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/12כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
2/12רני צים מרכזי קניות בע"מבדור יחזקאל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/12מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגוריט ישראל בע"מ
2/12מגוריט ישראל בע"ממיטב דש, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
2/12מגדלי הים התיכון בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/12יוטרון בע"מנוקד קפיטל-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/12ג'נריישן קפיטל בע"מקינן עינת נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/12ביומדיקו הדרים בע"מתשובה ויקטור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/12מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
2/12אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מורטהיים אחז הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/12אמות השקעות בעמורטהיים אחז הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/12מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אמות השקעות בעמ
2/12אדגר השקעות ופיתוח בע"מקרפל צפורה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/11קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מבירם אהרון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נתנאל גרופ בע"מ
28/11נתנאל גרופ בע"מילין ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11י.ד. מור השקעות בע"מיוסף לוי, דנון רני אריאל-נציג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"ממרדכי יוחננוב, איתן יוחננוב, שרית יוחננוף, חלי יוחננוף, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
28/11אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מיוסף קוציק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
26/11קרן קיימת לישראלהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגוריט ישראל בע"מ
26/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגוריט ישראל בע"מ
26/11מגוריט ישראל בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש, כלל ביטוח-ק.גמל, מנורה ק.גמל, מיטב דש ק.גמל, מתי דב, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. חב קדישה-פנסיה, קק"ל הפסיקו להחזיק במניות החברה
26/11לפידות קפיטל בע"מלוקסנבורג יעקב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
26/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
26/11כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
26/11דורסל (ב.א.ז.) בע"מזינגר יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
26/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפי נכסים בע"מ
26/11אנדימד בע"מאיביאי ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
26/11אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מספרה מנג'מנט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
26/11ספרה ניהול קרנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ
26/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
26/11ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
26/11אלקטרה נדל"ן בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
22/11מגוריט ישראל בע"ממתי דב הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
22/11גילת רשתות לווין בע"מכלל ביטוח-ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
18/11תמר פטרוליום בע"מהפניקס ק.גמל, הפניקס, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
18/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה תמר פטרוליום בע"מ
18/11תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מגרינהולץ מתיה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/11תדאה-פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מפז עמליה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
18/11סלע קפיטל נדל"ן בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
18/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
18/11הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
18/11חברת מבני תעשיה בע"מהפניקס, הראל השקעות, הראל ק.נאמ, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הראל ק.גמל, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
18/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
18/11ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
18/11אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מביוטיים)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/11בריינסוויי בע"מאר טי דאבליו נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קמטק בע"מ
14/11קמהדע בע"ממיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/11מגדלי הים התיכון בע"מלאור יוסף נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/11כן-פייט ביופרמה בע"מקפיטל פוינט הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/11קפיטל פוינט בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כן-פייט ביופרמה בע"מ
14/11קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"ממור ק.נאמנות, מור קרן גידור, מור ק.גמל, מור גידור גמישה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרור אחזקות בע"מ
12/11קרור אחזקות בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11נטו מלינדה סחר בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נטו מלינדה סחר בע"מ
12/11נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11חברת מבני תעשיה בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל, פסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/11פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בראק אן וי
12/11פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בראק אן וי
12/11אס.אר. אקורד בע"מריץ' טופקו נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11ריץ' טופקו בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אס.אר. אקורד בע"מ
10/11שיח מדיקל גרופ בע"מאליצור איתמר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11מהדרין בעמהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
10/11מגדלי הים התיכון בע"מספרה מאסטר)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
10/11חברת מבני תעשיה בע"ממיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, פורר דוד נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11כפרית תעשיות (1993) בע"מבלינקוב רם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/11כהן פיתוח גז ונפט בע"מכלל ביטוח-משתתפ, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
10/11אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כהן פיתוח גז ונפט בע"מ
10/11טוגדר פארמה בע"מדנינו יוחנן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים