D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 16/6/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
15/7כסלו לוגיסטיקה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
15/7מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מכסלב לוגיסטיקה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/7רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלתמנורה ק.נאמנות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/7קמן קפיטל בע"מקאופמן אריק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/7קדימהסטם בע"מיוסי בן יוסף נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
15/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מדטכניקה בע'מ
15/7מדטכניקה בע'מהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
15/7טוגדר פארמה בע"מעטיה גיא, סוסינסקי ניר נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/7חלל-תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
15/7קבוצת שביט - גיטרץ בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה המשביר 365 החזקות בע"מ
15/7המשביר 365 החזקות בע"מקבוצת שביט הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/7דלק מערכות רכב בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
15/7אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מאלטשלר שחם-משת' הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
15/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איתמר מדיקל בע"מ
15/7מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איתמר מדיקל בע"מ
15/7איתמר מדיקל בע"מהפניקס, מיטב דש נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7א.נ. שוהם ביזנס בע"ממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
11/7צ.מ.ח המרמן בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מאליאב אבנר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מוינטר יעקב הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
11/7מגה אור החזקות בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7ברט דיור מוגן בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
11/7לב-לוין ובניו בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
11/7מגדלי הים התיכון בע"מלמדן חן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. למדן אחזקות, סנסבסט, ברט דיון מוגן, לב לוין ובניו הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/7למדן אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
11/7סנסבט בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
11/7חברת הכשרת הישוב בישראל בעמהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת הכשרת הישוב בישראל בעמ
11/7גלילאו טק בע"מורדי אניטה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7שפיר הנדסה ותעשיה בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ
9/7שלא"ג תעשיות בע"מאקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שופרסל בע"מ
9/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רבוע כחול נדל"ן בע"מ
9/7רבוע כחול נדל"ן בע"מהפניקס, מנורה מבטחים, מנורה ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רבוע כחול נדל"ן בע"מ
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
9/7קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
9/7כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ
9/7קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מבגס אדריאן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. כלל החז ביטוח, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/7נץ גידור בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פתאל החזקות (1998) בע"מ
9/7קבוצת פלסטו-קרגל בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פייטון תעשיות בע"מ
9/7פייטון תעשיות בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7פטרוטקס - שותפות מוגבלתקולמן גולבינסקי שירה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פז חברת נפט בעמהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
9/7נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מקרסני גדעון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מאקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7מוצרי מעברות בע"מהראל השקעות, כלל ביטוח-משתתפ הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מוצרי מעברות בע"מ
9/7מניבים קרן הריט החדשה בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
9/7מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מהראל השקעות, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
9/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מירלנד
9/7מוניציפל בנק בע"ממיטב דש הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מוניציפל בנק בע"מ
9/7כור-תדיראן גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגה אור החזקות בע"מ
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
9/7מגה אור החזקות בע"מאפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. כור-תד' גמל, כלל ביטוח-משתתפ הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/7לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי ע.שוק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7בנק לאומי לישראל בעמאלטשלר שחם ק.נא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
9/7קבוצת חנן מור - אחזקות בע"ממור חנן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7חלל-תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דלתא גליל תעשיות בע"מ
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דלתא גליל תעשיות בע"מ
9/7דלתא גליל תעשיות בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה גן שמואל מזון בע"מ
9/7גן שמואל מזון בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7גלובל כנפיים ליסינג בע"מהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
9/7גזית-גלוב בע"ממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7ברימאג דיגיטל אייג' בע"מהפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
9/7בית הזהב בע"מהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמאלטשולר גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אשטרום נכסים בע"מהראל ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אשטרום נכסים בע"מ
9/7ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מסתו רן-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
9/7מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
9/7אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מגדל ק.נאמ, הראל ק.נאמ, פסגות ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. כלל ביטוח-משתתפ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אלקטרה נדל"ן בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה בע"מ
9/7אלקטרה בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מאלטשלר שחם ק.נא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אל על נתיבי אויר לישראל בעמהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אל על נתיבי אויר לישראל בעמ
9/7אינרום תעשיות בנייה בע"מכלל ביטוח-משתתפ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אופל בלאנס השקעות בע"מאלטשלר שחם ק.נא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אדגר השקעות ופיתוח בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
7/7לידר החזקות והשקעות בע"ממור ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7טלרד נטוורקס בע"מרן בוקשפן הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7החברה לישראל בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מכלל ביטוח-משתתפ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מסתו רן-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/7נובקום טכנולוגיות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
5/7קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מנובוקום הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/7ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נתנאל גרופ בע"מ
5/7נתנאל גרופ בע"מילין ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
5/7מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
5/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת גב-ים לקרקעות בעמ
5/7חברת גב-ים לקרקעות בעמהפניקס, אלטשלר שחם ק.נא, אקסלנס ק.גמל, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/7איי.אי.אס החזקות בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ
5/7אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7שיכון ובינוי בע"מכהן תמיר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7ח. מר תעשיות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
3/7קסניה ונצ'ר קפיטל בע"ממר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7פנטזי נטוורק בע"מכהן דוד נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7נקסטקום בע"מספירל קרנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
3/7נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמנורה ק.גמל, מנורה מבטחים הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7מיקרונט בע"ממיטב דש ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
3/7מגה אור החזקות בע"מכלל החז ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דיסקונט לישראל בעמ
3/7פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דיסקונט לישראל בעמ
3/7בנק דיסקונט לישראל בעמפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7בריל תעשיות נעליים בע"מהראל ק.גמל, הראל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7ביג מרכזי קניות בע"מגאליס חי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מאברהם פרץ השק' נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. פרץ אברהם ז"ל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7אברהם פרץ השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
3/7אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מהפניקס-משתתפות, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
3/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
3/7איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מילין ק.נאמ, ילין ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ
3/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אאורה השקעות בע"מ
3/7ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אאורה השקעות בע"מ
27/6קבוצת פלסטו-קרגל בע"מכהן אמיר, כהן אילן נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/6עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מאמיתי דב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/6דלתא גליל תעשיות בע"מקרן דבח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/6אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אספן גרופ בע"מ
25/6שירותי בנק אוטומטיים בע"מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
25/6בבילון בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש נ.תיקים, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
25/6אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מפרנקל אורן הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
21/6קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מספרה מאסטר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/6מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
19/6קבוצת פנינסולה בע"ממיטב דש, אבני מיכה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/6מדיקל קומפרישין סיסטם (די.בי.אן.) בע"מחובש גיל, שוקרון יוני, חן חלפון לירן יחיאל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. בית סייבל השק' הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/6פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
19/6פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
19/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ביג מרכזי קניות בע"מ
19/6ביג מרכזי קניות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אאורה השקעות בע"מ
17/6קמן קפיטל בע"משני שלומי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/6פוקס - ויזל בע"מריבקינד-פוקס מיכל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
17/6ישראכרט בעממגדל משתתפות, מגדל ביטוח, מגדל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
17/6מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראכרט בעמ
17/6מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראכרט בעמ
17/6גלוב אקספלוריישן (י.ח.ד.),שותפות מוגבלתזילברמן כפיר, גריפין נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים