D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 21/2/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
21/3בתי זיקוק צירון בע"מיוגב יואל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/3כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ
21/3מג'יק תעשיות תוכנה בע"מכלל החז ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ת.סל, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
21/3טאואר סמיקונדקטור בע"מאקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3תפן - הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מזרחיה יעקב הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שיכון ובינוי בע"מ
19/3שיכון ובינוי בע"מהפניקס, הראל השקעות, הראל ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ, הראל ק.גמל, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שיכון ובינוי בע"מ
19/3רבל אי.סי.אס. בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הראל ק.גמל, הראל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רבל אי.סי.אס. בע"מ
19/3בית הזהב בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רבד בעמ
19/3רבד בעמבית הזהב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) - שותפות מוגבלתיעקובי קבוצה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) - שותפות מוגבלת
19/3קמהדע בע"ממיטב דש נ.תיקים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש ת.סל, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3בתי זיקוק צירון בע"ממלכה אילן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. כרמל לירון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3פסגות (פ.ב.ל) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת פרטנר תקשורת בע"מ
19/3חברת פרטנר תקשורת בע"מאקסלנס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. פסגות תעודות סל, פסגות ביטוח, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פוינטר טלוקיישן בע"מ
19/3קבוצת סקופ מתכות בע"ממור ק.נאמנות, מיטב דש ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3ברונו לנדסברג החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה סנו-מפעלי ברונוס בע"מ
19/3סנו-מפעלי ברונוס בע"מברונו לנסברג)ח( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3פסגות (פ.ב.ל) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה סלקום ישראל בע"מ
19/3קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
19/3קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סלע קפיטל נדל"ן בע"מ
19/3סלע קפיטל נדל"ן בע"מק.השתלמות מורים, ק.השתלמות סמינר נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאפיינס
19/3נפטא חברה ישראלית לנפט בעמאקויטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. יואל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אקויטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נפטא חברה ישראלית לנפט בעמ
19/3י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נפטא חברה ישראלית לנפט בעמ
19/3ננו דיימנשן בע"מאירוקיוס מנג', אייאיג'יאייץ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3מיקרונט בע"מלוקץ דוד, ספירל קרנות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מלרנר גיא הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אינסוליין מדיקל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מדיוי תראפיוטיק בע"מ
19/3מדיוי תראפיוטיק בע"מאינסוליין הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3מגוריט ישראל בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3מגדלי הים התיכון בע"מספרה מאסטר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3לסיכו בעמילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה לסיכו בעמ
19/3כן-פייט ביופרמה בע"מאנסון פאנדס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3יוטרון בע"משני חיים, פימי-נציג, נוקד קפיטל-נציג, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מכהן אלי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3טלרד נטוורקס בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3טיב טעם הולדינגס 1 בע"ממיטב דש ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מיורופסיפיק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חלל-תקשורת בע"מ
19/3חלל-תקשורת בע"מפסגות ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3גיתם -מערכות תדמית בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ויתניה בע"מ
19/3ויתניה בע"מאם.אן.אל-אר.אי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. גיתם מערכות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3דלק תמלוגים (2012) בע"מאקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3ויולה פרטנרס 5 (ג'יפי) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
19/3ג'נריישן ניהול בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
19/3קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
19/3נפתלי ש.ש. השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
19/3ג'נריישן קפיטל בע"מנפתלי ש.ש. השקעות בע"מ, יוסף זינגר, קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ, מאקארי גרופ, ג'נריישן ניהול בע"מ, ארז בלשה, ויולה פרטנרס 5, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3גילת רשתות לווין בע"מאקסלנס ת.סל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת גאון בע"מ
19/3קבוצת גאון בע"מהראל ת.סל, פסגות תעודות סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
19/3מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מהפניקס, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ביג מרכזי קניות בע"מ
19/3ביג מרכזי קניות בע"מהפניקס, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בי קומיוניקיישנס בע"מ
19/3בי קומיוניקיישנס בע"מאלוביץ שאול-נציג, ילין ק.נאמ, ילין ק.גמל, אלוביץ אור הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/3ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בי קומיוניקיישנס בע"מ
19/3אקסלנז ביוסיינס בע"ממגדל קופ"ג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אקויטל בע"מ
19/3אקויטל בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מימון יעקב הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אפריקה ישראל להשקעות בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ
19/3מגה אור החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ
19/3ביג מרכזי קניות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ
19/3אפריקה ישראל נכסים בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, מגה אור, ביג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אפריקה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אפריקה ישראל מגורים בע"ממור ק.נאמנות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3אלומיי קפיטל בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלומיי קפיטל בע"מ
19/3אינטרקיור בע"מפיגל גרי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איירפורט סיטי בע"מ
19/3אקויטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איירפורט סיטי בע"מ
19/3איירפורט סיטי בע"מאקויטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. יואל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3איי.די.או. גרופ בע"מסיג'יאי אינו, פרטק הולד' נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/3אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמנגל דרור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/3אאורה השקעות בע"מדוד ראם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמיצחק אהרונוביץ' חדל לכהן כיו''ר דירקטוריון החב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעממיכל דוננפלד החלה לכהן כדירקטור רגיל בחב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמצפרית פרקר חדלה לכהן כדירקטור רגיל בחב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמד"ר קובי כגן מונה ליו''ר דירקטוריון החב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעממאיר אורן החל לכהן כדירקטור רגיל בחב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמאבי פלדר חדל לכהן כדירקטור רגיל בחב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמאהרון מרמרוש החל לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחב'.
28/2עשות אשקלון תעשיות בעמתמר אהרוני חדלה לכהן כדירקטור רגיל בחב'.
21/2אפקון החזקות בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/2אלקטרה נדל"ן בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
21/2אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
21/2אינטרקיור בע"מפיגל גרי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/2אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מבר לב יעקב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. גרידי אליעזר-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים