D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 17/1/2020)

תאריך שם חברה מה חדש?
16/2ננו דיימנשן בע"מאייאיג'יאייץ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. יורש אלי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/2הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ
14/2ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מאזורים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אזורים בנין (1965) בע"מ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/2אזורים בנין (1965) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
14/2אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
14/2טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"ממילנר שמואל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. מילנר אלכס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/2די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מסולטן יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/2גילת רשתות לווין בע"מכלל ביטוח-ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/2שפיר הנדסה ותעשיה בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
12/2אזורים בנין (1965) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
12/2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
12/2מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ
12/2ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מכלל החז ביטוח, מיטב דש, אזורים בנין 1965) בע"מ, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל, מגדל משתתפות, מיטב דש ק.גמל, הפניקס ק.גמל, פסגות ק.גמל, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קמטק בע"מ
12/2ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קמטק בע"מ
12/2הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
12/2קבוצת פנינסולה בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/2פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מצים רני נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
12/2פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
12/2חברה לנכסים ולבנין בעמפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/2נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
12/2מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב אחזקות בע"מ
12/2מנרב אחזקות בע"ממנורה מבטחים, קוזניצקי-אבנון רונית, קוזניצקי ערן, קוזניצקי דרור, גנץ רותי נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מקוטסרב שירותים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2קוטסרב שרותים מסחריים וטכניים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
12/2מגוריט ישראל בע"מאקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/2הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
12/2מגדלי הים התיכון בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/2הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה טאואר סמיקונדקטור בע"מ
12/2הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בריינסוויי בע"מ
12/2בריינסוויי בע"מהלמן אלדב ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/2אשטרום נכסים בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/2ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
12/2אלקטרה נדל"ן בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/2ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
12/2ספרה קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוט בע"מ
10/2קמהדע בע"מקרן ברוש-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/2בבילון בע"מאלבוים מרדכי-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
6/2ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מגזונדהייט שושנה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/2פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
6/2פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
6/2הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
6/2מישורים השקעות נדל"ן בע"מהלמן אלדב ק.גמל, פסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/2מגדלי הים התיכון בע"מיורופורט הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/2חברת מבני תעשיה בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/2מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איתמר מדיקל בע"מ
6/2איתמר מדיקל בע"מבירן אילן, קרינדל שירצקי יפה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מגדל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/2מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
4/2נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש הפסיקו להחזיק במניות החברה
4/2פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
4/2פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
4/2מישורים השקעות נדל"ן בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
4/2להב אל. אר. רילאסטייט בע"מלהב אלי, להב חגית, להב אמיר נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/2קבוצת דלק בע"מדלק השקעות פיננ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
4/2קבוצת ברן בע"מאיי.סי.טי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. גאראפה )ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/2איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מהראל משתתפות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/2או.פי.סי אנרגיה בע"מכלל ביטוח-ק.גמל, כלל החז ביטוח הפסיקו להחזיק במניות החברה
4/2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
4/2או.אר.טי. טכנולוגיות בע"ממילנר אלכס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/2רוטשטיין נדל"ן בע"מעוזרי סעדיה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
2/2אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
2/2נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתברק צבי-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. ברק צבי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/2הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
2/2ג'נריישן קפיטל בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/1הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת פרטנר תקשורת בע"מ
29/1הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
29/1קבוצת פנינסולה בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/1פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חממה מאיר סחר (1996) בע"מ
29/1חממה מאיר סחר (1996) בע"מפסגות ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/1בנק דיסקונט לישראל בעמכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/1כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק דיסקונט לישראל בעמ
29/1עלריג - השקעות ופיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת ברן בע"מ
29/1קבוצת ברן בע"מעלריג השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/1אשטרום נכסים בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
29/1אופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מפימה שרון, קאופמן אריק, דמתי לירון נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. בר לב יעקב, דויטש אשר, שמואל לוי הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/1קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מהיידן יצחק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/1שחר - י.א.ש. בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה סינאל מלל פייוויי בע"מ
27/1סינאל מלל פייוויי בע"מזינגר יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. שחר י.א.ש הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/1הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאטקום מערכות בעמ
27/1סאטקום מערכות בעמהפניקס, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/1כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
27/1מניבים קרן הריט החדשה בע"מכלל החז ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/1מבטח שמיר אחזקות בע"ממנורה-משתתפות, מנורה מבטחים הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/1מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מבטח שמיר אחזקות בע"מ
27/1דנאל אדיר יהושע בעמאנטין רמי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/1שחר - י.א.ש. בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דורסל (ב.א.ז.) בע"מ
27/1דורסל (ב.א.ז.) בע"משחר י.א.ש, הראל משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/1גיבוי אחזקות בע"ממור ק.נאמנות, מור קרן גידור, מור ק.גמל, מור גידור גמישה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/1קבוצת ברן בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/1אפריקה ישראל מגורים בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל משתתפות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/1מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפריקה ישראל מגורים בע"מ
23/1סלע קפיטל נדל"ן בע"מבר ציון ברי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/1מניבים קרן הריט החדשה בע"ממל עומרי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/1אבגול תעשיות 1953 בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1רני צים מרכזי קניות בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1צ.מ.ח המרמן בע"מאלטשלר שחם ק.נא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ
21/1נוקד קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
21/1מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת
21/1נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, נוקד קפיטל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מאוליאל השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/1ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"ממיטב דש ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
21/1אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"משנידובסקי איציק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/1כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת פרטנר תקשורת בע"מ
19/1מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
19/1מניבים קרן הריט החדשה בע"ממיטב דש נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/1לידר החזקות והשקעות בע"מבן ארצי ליאור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/1אלגומייזר בע"מבנד נועם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/1אורד בע"מאקסלנס ת.סל, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
17/1נייר חדרה בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/1אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נייר חדרה בע"מ
17/1מניבים קרן הריט החדשה בע"מבר אילן אוניברסיטת הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/1פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
17/1פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
17/1מישורים השקעות נדל"ן בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
17/1הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ/
17/1דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ/הפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/1לומן קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דולומיט אחזקות בע"מ
17/1צליר אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דולומיט אחזקות בע"מ
17/1דולומיט אחזקות בע"משמרוק צמיחה , שמרוק ישראל, צליר אחזקות, לומן קפיטל, שור רונן נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. פודים יאיר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/1בריינסוויי בע"ממיכלין יעקב הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/1מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
17/1אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מנוקד קפיטל-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים