D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 21/9/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
7/10פוקס - ויזל בע"מהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
7/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פוקס - ויזל בע"מ
7/10חברה לנכסים ולבנין בעמכלל החז ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
7/10נייר חדרה בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. כלל החז ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נייר חדרה בע"מ
7/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נייר חדרה בע"מ
7/10המ - לט (ישראל קנדה) בע"מכלל החז ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה המ - לט (ישראל קנדה) בע"מ
7/10חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/10אחים דוניץ בעמדוניץ מאיה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/10אמות השקעות בעמהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/10איי.די.או. גרופ בע"מסאנד גרופ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/10קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"ממיטב דש ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/10רפק תקשורת ותשתיות בע"מילין ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רפק תקשורת ותשתיות בע"מ
3/10קרדן ישראל בע"מרכטר איתן הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10צ.מ.ח המרמן בע"מאלפא הזדמניות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/10בנק הפועלים בע"מפינטו ארי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10סינאל מלל פייוויי בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10נורסטאר ישראל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נורסטאר החזקות
3/10הרודיום השקעות בע"מפנאקסיה תעשיות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. תמרי רואי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה הרודיום השקעות בע"מ
3/10חברת השקעות דיסקונט בע"מלפידות סאול הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מרמון חיים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איי.די.או. גרופ בע"מ
3/10איי.די.או. גרופ בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/9ג'נריישן קפיטל בע"מכלל ביטוח-ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/9מרחביה אחזקות והשקעות בע"מגולדשטיין אילן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/9קבוצת דלק בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מהדרין בעמ
25/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מהדרין בעמ
25/9מהדרין בעמכלל החז ביטוח, דלק-קבוצה, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/9כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מהדרין בעמ
23/9ננו דיימנשן בע"מאייאיג'יאייץ)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/9מרחביה אחזקות והשקעות בע"מליפשיץ רני נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/9כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה וילאר אינטרנשיונל בע"מ
23/9וילאר אינטרנשיונל בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/9נפתלי ש.ש. השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
23/9מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
23/9ג'נריישן קפיטל בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, מור ק.נאמנות, מור קרן גידור, מור ק.גמל, מור גידור גמישה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מאקארי גרופ)ז(, נפתלי ש.ש. השקעות בע"מ הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/9מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'נריישן קפיטל בע"מ
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים