D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 22/6/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
19/7מיוז אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מירלנד
19/7הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראמקו-נגב 2
19/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראמקו-נגב 2
19/7ישראמקו-נגב 2הראל ק.גמל, הראל ק.נאמ, הראל השקעות, הראל ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/7אם.אר.פי השקעות בע"מפלק אופיר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7פנטזי נטוורק בע"מאייזנשטיין ברק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7קבוצת אחים נאוי בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
17/7כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
17/7המשביר 365 החזקות בע"מאקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלתסנווסט מנג' נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. סנווסט קפיטל)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7ביו-ויו בע"מקליגר אווה)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7אפריקה ישראל להשקעות בעמבורוכוב שלמה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אל על נתיבי אויר לישראל בעמ
17/7אל על נתיבי אויר לישראל בעמהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/7אינסוליין מדיקל בע"מזילברמן כפיר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/7תראפיקס ביוסיינסס בע"מסטטסון ג'ון-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/7מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שטראוס גרופ בע"מ
13/7שטראוס גרופ בע"ממגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/7נוקד קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פוינטר טלוקיישן בע"מ
13/7סלע קפיטל נדל"ן בע"ממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ
13/7חממה מאיר סחר (1996) בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
13/7נץ גידור בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
13/7כנפיים אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גלובל כנפיים ליסינג בע"מ
13/7גלובל כנפיים ליסינג בע"מכנפיים, אלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ, נץ גידור, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ברנד תעשיות בע"מ
13/7ברנד תעשיות בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
13/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
13/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
13/7אדגר השקעות ופיתוח בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רבוע כחול נדל"ן בע"מ
11/7רבוע כחול נדל"ן בע"ממנורה מבטחים, מיטב דש ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
11/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
11/7אפסילון בית השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
11/7פז חברת נפט בעמאפסילון השק, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, הראל ת.סל, פסגות תעודות סל, מיטב דש ת.סל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7סלע קפיטל נדל"ן בע"ממור ק.נאמנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מאלרואי כרמית הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7ק.מ.ע החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ליברטי פרופרטיס בע"מ
11/7ליברטי פרופרטיס בע"מק.מ.ע החזקות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7אלטשולר שחם בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
11/7מנורה מבטחים ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
11/7כלכלית ירושלים בע"ממנורה חברה לביט, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס-משתתפות, אלטשלר שחם ק.נא, אלטשולר שחם הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/7דלק קידוחים - שותפות מוגבלתהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
11/7פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
11/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
11/7בתי זקוק לנפט בעמפסגות תעודות סל, פסגות ק.גמל, פסגות ק.נאמ, פסגות משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/7אנדימד בע"מהרט יורם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מהתאחדות הסטודנט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. איסתא עמותה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/7מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אוריין ש.מ. בע"מ
11/7אוריין ש.מ. בע"ממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7שיכון ובינוי בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט 1 בע"מ
9/7ריט 1 בע"מהראל ק.נאמ, פסגות ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
9/7פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
9/7קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
9/7פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מהראל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
9/7חברה לנכסים ולבנין בעמכלל החז ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
9/7נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מהראל ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7מוצרי מעברות בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מוצרי מעברות בע"מ
9/7הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
9/7מניבים קרן הריט החדשה בע"מהלמן אלדב ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7ממן-מסופי מטען וניטול בע"מאלטשולר גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7מליסרון בע"מכלל ביטוח-משתתפ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7מדטכניקה בע'ממיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7מגה אור החזקות בע"מאקסלנס ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
9/7מגדלי הים התיכון בע"מהראל ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7לידר החזקות והשקעות בע"ממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7לוינשטין נכסים בע"מאלטשולר גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי קופ"ג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. איביאי ע.שוק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ
9/7כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראמקו-נגב 2
9/7מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראמקו-נגב 2
9/7מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראמקו-נגב 2
9/7ישראמקו-נגב 2מגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה זנלכל בעמ
9/7זנלכל בעממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7וילאר אינטרנשיונל בע"מאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גן שמואל מזון בע"מ
9/7גן שמואל מזון בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7ברימאג דיגיטל אייג' בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
9/7בית הזהב בע"מהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7קבוצת אשטרום בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אספן גרופ בע"מ
9/7אספן גרופ בע"ממנורה מבטחים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7נץ גידור בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אמות השקעות בעמ
9/7אמות השקעות בעמנץ גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ, אלטשולר גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איירפורט סיטי בע"מ
9/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איירפורט סיטי בע"מ
9/7אפסילון בית השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איירפורט סיטי בע"מ
9/7איירפורט סיטי בע"מאפסילון השק, הראל ת.סל, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7איי.די.או. גרופ בע"מאקסלנס ק.נאמ, הראל ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
9/7אוברסיז קומרס בעמהראל ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
9/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אוברסיז קומרס בעמ
7/7רבד בעממיטב דש ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מאקסלנס ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פלסאון תעשיות בע"מ
7/7פלסאון תעשיות בע"מכלל ביטוח-ק.גמל, כלל ביטוח-משתתפ, כלל החז ביטוח הפסיקו להחזיק במניות החברה
7/7סלע קפיטל נדל"ן בע"ממילבאואר זאב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7קבוצת אחים נאוי בע"מפינגולד יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגה אור החזקות בע"מ
7/7פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגה אור החזקות בע"מ
7/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מגה אור החזקות בע"מ
7/7מגה אור החזקות בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
7/7טלסיס בעממיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7חלל-תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מ
7/7חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מהראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ויתניה בע"מ
7/7ויתניה בע"מהפניקס-משתתפות, הראל ת.סל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7דנאל אדיר יהושע בעממור קרן גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בעמבר צבי)גורן( שרון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מפלר עודד-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. עודד פלר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
7/7אירונאוטיקס בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7אינרום תעשיות בנייה בע"מאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
7/7אינסוליין מדיקל בע"מזילברמן כפיר, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
7/7אדמה פתרונות לחקלאות בע"מסנונדה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. צ'יינה ארגו)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פרוטרום תעשיות בע"מ
3/7מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פרוטרום תעשיות בע"מ
3/7פרוטרום תעשיות בע"ממגדל משתתפות, מגדל ביטוח, מגדל קופ"ג, מגדל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מקרסני גדעון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי ק.נאמ, איביאי ע.שוק, איביאי נ.תיקים נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חילן בע"מ
3/7חילן בע"ממגדל ביטוח, הראל משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
3/7ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
3/7פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
3/7בתי זקוק לנפט בעמפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל, פסגות משתתפות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
3/7פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בתי זקוק לנפט בעמ
3/7ביוקנסל בע"מפטטה ברואה)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7איי.די.אן גלובל אקוויטי בע'מבר שרון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. ייזום 121 הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/7ייזום 121 חברה להשקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איי.די.אן גלובל אקוויטי בע'מ
29/6שופרסל בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ, אלטשולר גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6קרסו מוטורס בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/6פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מקרדי חיים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/6אביר טרהפאוטיקס בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פרוטליקס
29/6סייפ-טי גרופ בע"מאמאמסיקאפ פאנד) נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6לפידות קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
29/6סאני תקשורת סלולרית בע"מלפידות קפיטל, לוקסנבורג שחר, פרי משה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6מניבים קרן הריט החדשה בע"מהראל ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מאקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/6מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מדיגוס בע"מ
29/6מדיגוס בע"מהמפרי אסט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. מגדל משתתפות, מגדל ק.נאמ, מגדל קופ"ג הפסיקו להחזיק במניות החברה
29/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
29/6כלכלית ירושלים בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראמקו-נגב 2
29/6הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ישראמקו-נגב 2
29/6ישראמקו-נגב 2הראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6אלטשולר שחם בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וילי-פוד השקעות בע"מ
29/6וילי-פוד השקעות בע"מאלטשולר שחם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/6המשביר 365 החזקות בע"מאקסלנס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/6אקויטל בע"ממיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/6ויולה פי.אי. ג'י פי בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6בראשית שותף כללי בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6קיי סי פי אס מנוף (2009) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6בנק לאומי לישראל בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
29/6אירונאוטיקס בע"מאיתן בן אליהו, מתן עמוס, מגדל ק.נאמ, לאומי, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג, קיסיפיאס, ויולה פיאיג'יפי, בראשית שות', הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6חברת פרטנר תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מזילברמן כפיר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/6מרחביה אחזקות והשקעות בע"מגולדשטיין אילן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
25/6מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מהראל השקעות, הראל משתתפות, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מלם - תים בע"מ
25/6מלם - תים בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6מזור רובוטיקה בע"מהדומי אורי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/6דולומיט אחזקות בע"מטפר גד הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/6אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גולף א. ק. בע"מ
25/6כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גולף א. ק. בע"מ
25/6קבוצת גולף א. ק. בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/6ביונד טיים אחזקות בע"מטפר גד הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/6אינטק פארמה בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים