D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 14/10/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
12/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרור אחזקות בע"מ
12/11קרור אחזקות בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נטו מלינדה סחר בע"מ
12/11נטו מלינדה סחר בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/11נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתמיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
12/11חברת מבני תעשיה בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל, פסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. מיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/11פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בראק אן וי
12/11פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בראק אן וי
12/11ריץ' טופקו בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אס.אר. אקורד בע"מ
12/11אס.אר. אקורד בע"מריץ' טופקו נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11שיח מדיקל גרופ בע"מאליצור איתמר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11מהדרין בעמהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
10/11מגדלי הים התיכון בע"מספרה מאסטר)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/11חברת מבני תעשיה בע"ממיטב דש, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, פורר דוד נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
10/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
10/11כפרית תעשיות (1993) בע"מבלינקוב רם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/11כהן פיתוח גז ונפט בע"מכלל ביטוח-משתתפ, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
10/11אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כהן פיתוח גז ונפט בע"מ
10/11טוגדר פארמה בע"מדנינו יוחנן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/11נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתגורן ישראל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/11חברת מבני תעשיה בע"מכלכלית ירושלים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
8/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
8/11דלק קידוחים - שותפות מוגבלתאקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, הפניקס-משתתפות, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
8/11אברהם פרץ השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
8/11בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מפרץ ניסים, פרץ בנימין נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אברהם פרץ השק' הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת
6/11רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלתהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11פוקס - ויזל בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/11ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
6/11ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
6/11כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11קבוצת דלק בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה הפניקס אחזקות בע"מ
6/11הפניקס אחזקות בע"מבלנוס לוקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. ברטפלד אסף, פרט לוין ליאורה, דלק-קבוצה הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דלק מערכות רכב בע"מ
6/11דלק מערכות רכב בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11קבוצת דלק בע"מהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/11הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איי.אי.אס החזקות בע"מ
6/11איי.אי.אס החזקות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/11אדגר השקעות ופיתוח בע"ממור ק.נאמנות, מור קרן גידור, מור ק.גמל, מור גידור גמישה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/11מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שיכון ובינוי בע"מ
4/11שיכון ובינוי בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.נאמנות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/11מליסרון בע"מלוי אברהם הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/11דרבן השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מירלנד
4/11טלסיס בעממיטב דש הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/11מיטב דש השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה טלסיס בעמ
4/11אינטליקנה בע"מלוי יונה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10בנק הפועלים בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ, אלטשולר גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10המ - לט (ישראל קנדה) בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
31/10אדגר השקעות ופיתוח בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
31/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
29/10דלק מערכות רכב בע"מצ'צ'יק איזיה)ישראל( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/10בריל תעשיות נעליים בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
29/10אלקו בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
29/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקו בע"מ
27/10ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/10גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת (1993)ברוט שלומית הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10תמר פטרוליום בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה תמר פטרוליום בע"מ
23/10תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מאוריגו-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10תדאה-פתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מאפרון יעל, זאוברמן יצחק-נציג, נחום שרון נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. זאוברמן יצחק הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ
23/10שפיר הנדסה ותעשיה בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ
23/10שירותי בנק אוטומטיים בע"מהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10שופרסל בע"ממגדל משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10א.נ. שוהם ביזנס בע"ממור ק.נאמנות, מור ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מרגב יוסף הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10ריט 1 בע"ממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ריט 1 בע"מ
23/10רבוע כחול נדל"ן בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה רבוע כחול נדל"ן בע"מ
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה רבד בעמ
23/10רבד בעמילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קמטק בע"מ
23/10צ.מ.ח המרמן בע"מהראל ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הראל משתתפות, הראל ת.סל, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה צ.מ.ח המרמן בע"מ
23/10מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פייטון תעשיות בע"מ
23/10פייטון תעשיות בע"מהראל השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פ י ב י אחזקות בעמ
23/10פ י ב י אחזקות בעמהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל השקעות הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10פוקס - ויזל בע"מילין ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פוקס - ויזל בע"מ
23/10בנק הפועלים בע"מגב ים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10חברת גב-ים לקרקעות בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק הפועלים בע"מ
23/10עלבד משואות יצחק בע"מכלל ביטוח-משתתפ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10קבוצת סקופ מתכות בע"מהפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10סלע קפיטל נדל"ן בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10סאטקום מערכות בעמאלוביץ אור-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10מהדרין בעמכלל ביטוח-ק.גמל, כלל ביטוח-ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
23/10מגה אור החזקות בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
23/10מגדלי הים התיכון בע"מהראל ק.נאמ, מנורה ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10לידר החזקות והשקעות בע"ממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10לוינשטין נכסים בע"מאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10בנק לאומי לישראל בעמהפניקס-משתתפות, אלטשלר שחם ק.נא, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ומשקאות בע"מ
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
23/10טלסיס בעממיטב דש, אלפא הזדמניות נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טלסיס בעמ
23/10ילין לפידות החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
23/10טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מילין לפידות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ
23/10קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10חד-אסף תעשיות בע"ממגדל קופ"ג, מגדל משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה החברה לישראל בע"מ
23/10החברה לישראל בע"מהפניקס, מנורה מבטחים נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה החברה לישראל בע"מ
23/10ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10המשביר 365 בע"מאקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10בנק דיסקונט לישראל בעמאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מהפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ/אפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ/
23/10ג'נריישן קפיטל בע"מהראל משה בית און נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ
23/10חברת גב-ים לקרקעות בעמהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אשטרום נכסים בע"מ
23/10אשטרום נכסים בע"מהפניקס, אלטשלר שחם ק.נא נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אקויטל בע"מ
23/10אפקון החזקות בע"ממגדל ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפקון החזקות בע"מ
23/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפי נכסים בע"מ
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
23/10אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אמות השקעות בעמ
23/10אמות השקעות בעמהראל השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
23/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
23/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
23/10ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
23/10אלקטרה נדל"ן בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. ילין ק.גמל, ילין ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10אלקטרה בע"מכלל ביטוח-משתתפ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקו בע"מ
23/10אלקו בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10אליום מדיקל סולושנס בע"מרובשקין אריאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
23/10אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"ממנורה מבטחים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10אל על נתיבי אויר לישראל בעמהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אל על נתיבי אויר לישראל בעמ
23/10אינפימר בע"מזהבי אלי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איי.אי.אס החזקות בע"מ
23/10איי.אי.אס החזקות בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/10מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ
23/10אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעממגדל ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10אוריין ש.מ. בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אוריין ש.מ. בע"מ
23/10קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"ממיטב דש ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10או.פי.סי אנרגיה בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/10כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
23/10אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
23/10הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אוברסיז קומרס בעמ
23/10אוברסיז קומרס בעמהראל השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים