D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 21/8/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
19/9מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה לוינשטין נכסים בע"מ
19/9לוינשטין נכסים בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
19/9ביו-ויו בע"מאלטשלר שחם ק.נא הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/9איילון אחזקות בע"מרחמני נגה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
17/9נץ גידור בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת אחים נאוי בע"מ
17/9קבוצת אחים נאוי בע"מנץ גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
17/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב פרויקטים בע"מ
17/9מנרב פרויקטים בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
17/9אשטרום נכסים בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/9מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאפיינס
15/9קבוצת אחים נאוי בע"מאלטשלר שחם ק.נא, אלטשלר שחם ק.גמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מנרב פרויקטים בע"מ
15/9מנרב פרויקטים בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
15/9ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ארד בעמ
15/9ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ארד בעמ
15/9ארד בעמילין ק.נאמ, ילין ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
13/9רבוע כחול נדל"ן בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
13/9אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה על-בד משואות יצחק בע"מ
13/9על-בד משואות יצחק בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
13/9מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
13/9נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"ממגדל ביטוח, מגדל קופ"ג, מגדל משתתפות, מגדל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
13/9מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
13/9אפוסנס בע"מגרוסוונור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
13/9פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
13/9פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
13/9פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
13/9אירונאוטיקס בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
13/9איי.די.או. גרופ בע"מזהר שלמה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/9לאנדלן השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
11/9רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלתלאנדלן השקעות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ננו דיימנשן בע"מ
11/9ננו דיימנשן בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. בן נון דגי שחר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9נורסטאר ישראל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נורסטאר החזקות
11/9קבוצת אחים נאוי בע"מאקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/9מגדלי הים התיכון בע"ממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. מנוף\ב שותפות, מנוף\א שותפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טאואר סמיקונדקטור בע"מ
11/9טאואר סמיקונדקטור בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
11/9קבוצת גולף א. ק. בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת גולף א. ק. בע"מ
11/9ביו-ויו בע"מאלטשלר שחם ק.גמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אקסלנז ביוסיינס בע"מורנר רפאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/9אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מעמנואל עזיאל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אפוסנס בע"מגרוסוונור)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אינטק פארמה בע"מאקותה קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
11/9איי.די.או. גרופ בע"מזהר שלמה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אוריין ש.מ. בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
11/9אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אוריין ש.מ. בע"מ
11/9אורביט טכנולוג'יס בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל קופ"ג, מגדל משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
11/9מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אורביט טכנולוג'יס בע"מ
11/9אנליסט אי. אמ. אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אופל בלאנס השקעות בע"מ
11/9אנליסט קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אופל בלאנס השקעות בע"מ
11/9אופל בלאנס השקעות בע"מאנליסט ק.גמל, אנליסט ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
5/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נובה מכשירי מדידה בע"מ
5/9מדיגוס בע"מסנווסט מנג')ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/9גזית-גלוב בע"ממאוור-נ.תיקים)ז, מאוור-ק.נאמ)ז( הפסיקו להחזיק במניות החברה
5/9איי.די.או. גרופ בע"מדיין משה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. דיון אינטר')ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
5/9אטראו שוקי הון בע"ממור ק.נאמנות, מור קרן גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
5/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אבוגן בע"מ
5/9אבוגן בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
3/9מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת פלסטופיל הזורע בע"מ
3/9חברת פלסטופיל הזורע בע"ממגדל ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
3/9זרח חיפושי נפט וגז בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה זרח חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלת
3/9זרח חיפושי נפט וגז - שותפות מוגבלתזרח חיפושי נפט, קרמין אברהם, כהן רענן הפסיקו להחזיק במניות החברה
3/9הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איי.די.או. גרופ בע"מ
3/9הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איי.די.או. גרופ בע"מ
3/9איי.די.או. גרופ בע"מאפולו קפיטל, דיון אינטר' נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל משתתפות, הפניקס, מיטב דש ת.סל, אקסלנס ק.גמל, הפניקס-משתתפות, הראל השקעות, מיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
1/9די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"ממיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
1/9אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מטוליפ קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
30/8(י.ז) קווינקו בע"ממון קפיטל)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
30/8מגה אור החזקות בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
30/8ספרה קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מ
30/8קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מספרה קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
30/8אינטק פארמה בע"מאדג' קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/8הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קמהדע בע"מ
28/8קמהדע בע"מהפניקס ק.גמל, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
28/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
28/8כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה סאני תקשורת סלולרית בע"מ
28/8סאני תקשורת סלולרית בע"מכלל החז ביטוח, אפסילון ק.נאמ, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/8קבוצת אחים נאוי בע"מנאוי נוי-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/8אי אס אר אר קפיטל בע"מאבידן דניאל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/8ברוניצקי השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אורמת טכנו
28/8פימי 4 2007 בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אורמת טכנו
24/8לסיכו בעמגונן אלון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
24/8די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
24/8אדן תגליות אנרגיה בע"מדיין אוהד-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
22/8אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מספרה מאסטר, ספרה ס-קאפ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים