D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 18/7/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
18/8די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/8מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה או.פי.סי אנרגיה בע"מ
18/8או.פי.סי אנרגיה בע"ממיטב דש ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג, מיטב דש ק.גמל, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"משמלצר עתליה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8(י.ז) קווינקו בע"מפרץ טובי-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/8ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
16/8ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
16/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
16/8הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
16/8מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פורמולה מערכות (1985) בע"מ
16/8על-בד משואות יצחק בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
16/8מישורים השקעות נדל"ן בע"מהראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8כרמית תעשיות ממתקים בע"מגודמן לורנס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8כנפיים אחזקות בע"מאלטשלר שחם ק.נא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8כלכלית ירושלים בע"מגנוס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ
16/8כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/8אי.אפ.גי השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה טכנופלס ונצ'רס בע"מ
16/8טכנופלס ונצ'רס בע"מיוגב יואל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אי.אפ.גי השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/8וויז פארמה בע"מרוביני ג'ונתן בריאן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8חברת הכשרת הישוב בישראל בעמהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8דלתא גליל תעשיות בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
16/8מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ברנמילר אנרג'י בע"מ
16/8ברנמילר אנרג'י בע"ממגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג, אברהם ברנמילר, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/8בבילון בע"מרוזן גיל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/8אלקטרה נדל"ן בע"מישראלי אברהם נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8על-בד משואות יצחק בע"מאקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, הפניקס-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
6/8ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/8אדן תגליות אנרגיה בע"מווסט פייס)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/8א.נ. שוהם ביזנס בע"מיניר קפיטל ב.ס. נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
4/8מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מבן-ברוך גרשון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
31/7א.נ. שוהם ביזנס בע"מנידם אלי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
31/7ב.י.מ. מור השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה י.ד. מור השקעות בע"מ
31/7י.ד. מור השקעות בע"מאלי לוי, יוסף לוי, בנימין מאירוב, יוסף מאירוב, ב.י.מ מור השק', מאיר גרידיש, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תמר פטרוליום בע"מ
27/7תמר פטרוליום בע"מהראל השקעות, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
27/7רפק תקשורת ותשתיות בע"מאלפא הזדמניות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/7מניבים קרן הריט החדשה בע"ממיטב דש נ.תיקים הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/7אורבימד ישראל ג'יפי בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מדיגוס בע"מ
27/7מדיגוס בע"מאורבימד ישראל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
27/7גילת רשתות לווין בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש נ.תיקים הפסיקו להחזיק במניות החברה
27/7אינסוליין מדיקל בע"מצרפתי אברהם-נציג נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
27/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אאורה השקעות בע"מ
27/7אאורה השקעות בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7דלק קידוחים - שותפות מוגבלתהשותפות נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תמר פטרוליום בע"מ
25/7מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תמר פטרוליום בע"מ
25/7תמר פטרוליום בע"ממנורה מבטחים, מנורה ק.גמל, דלק קידוחים יהש, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7עשות אשקלון תעשיות בעמכץ דן הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/7מגה אור החזקות בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
25/7ביונד טיים אחזקות בע"מאל מליח גדי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ארד בעמ
25/7ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ארד בעמ
25/7ארד בעמילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7אילים קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלגומייזר בע"מ
25/7אלגומייזר בע"מאילים ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
25/7איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מנבו גל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/7מיוז אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מירלנד
19/7הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראמקו-נגב 2
19/7הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ישראמקו-נגב 2
19/7ישראמקו-נגב 2הראל ק.גמל, הראל ק.נאמ, הראל השקעות, הראל ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
19/7אם.אר.פי השקעות בע"מפלק אופיר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים