D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 24/3/2018)

תאריך שם חברה מה חדש?
18/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
18/4מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
18/4רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלתמגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
18/4קליל תעשיות בע"מהראל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/4פוקס - ויזל בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/4קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מתיק ארז הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טאואר סמיקונדקטור בע"מ
18/4טאואר סמיקונדקטור בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
18/4אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4נוקד קפיטל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4אנליסט אי. אמ. אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4אנליסט קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
18/4בנק דקסיה ישראל בע"מילין ק.נאמ, אקסלנס ק.נאמ, אנליסט ק.גמל, אנליסט ק.נאמ, ילין ק.גמל, הפניקס ק.גמל, הפניקס, אנליסט השק, נוקד קפיטל, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
18/4מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
18/4איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"ממנורה מבטחים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
18/4ערך - מיסוי עירוני וניהול נדל"ן בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אינסוליין מדיקל בע"מ
18/4קבוצת שרם זילברמן בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינסוליין מדיקל בע"מ
18/4אינסוליין מדיקל בע"מבן נון נועם, וסרמן יוסף ישעיהו, אליהו נאור, ערך-מיסוי נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. שרם זילברמן-קב', זילברמן כפיר הפסיקו להחזיק במניות החברה
18/4איירפורט סיטי בע"מפסגות משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4תמר פטרוליום בע"מק.פנסיה ותיקות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4נץ גידור בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שופרסל בע"מ
16/4שופרסל בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. נץ גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
16/4קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. רגב יוסף הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/4ריט 1 בע"מאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/4אקס.טי. הולדינגס בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קנון הולדינגס
16/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
16/4חברה לנכסים ולבנין בעמאפסילון ק.נאמ, פסגות ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חברה לנכסים ולבנין בעמ
16/4פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת אחים נאוי בע"מ
16/4קבוצת אחים נאוי בע"מפסגות ק.גמל, אלטשולר גידור, נאוי אסף נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4מניבים קרן הריט החדשה בע"מהראל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/4מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מליסרון בע"מ
16/4מליסרון בע"ממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4מגוריט ישראל בע"ממתי דב נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
16/4הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלכלית ירושלים בע"מ
16/4כלכלית ירושלים בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4קבוצת חנן מור - אחזקות בע"מספרה מאסטר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4החברה לישראל בע"ממיטב דש ק.גמל, מיטב דש ת.סל, מיטב דש ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
16/4נוקד קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
16/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
16/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
16/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק דקסיה ישראל בע"מ
16/4בנק דקסיה ישראל בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, ילין ק.גמל, הפניקס ק.גמל, ילין ק.נאמ, אקסלנס ת.סל, נוקד קפיטל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דנאל אדיר יהושע בעמ
16/4דנאל אדיר יהושע בעממגדל ביטוח נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4ביג מרכזי קניות בע"ממור ק.נאמנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4קבוצת אשטרום בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4אפיו אפריקה בע"מזלינגר דורה ז"ל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מהפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
16/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אימקו תעשיות בע"מ
16/4אימקו תעשיות בע"מילין ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תמר פטרוליום בע"מ
12/4תמר פטרוליום בע"מהראל השקעות, מנורה מבטחים, הראל ק.נאמ, מנורה ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, הראל ק.גמל, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה תמר פטרוליום בע"מ
12/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ
12/4תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מפסגות ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מקופיקס גרופ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4קופיקס גרופ בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
12/4קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מכלל ביטוח-ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה פז חברת נפט בעמ
12/4פז חברת נפט בעמכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל, הראל ק.נאמ, ילין ק.גמל, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
12/4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4נפטא חברה ישראלית לנפט בעממנורה ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. מנורה-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4חברה לנכסים ולבנין בעמכלל ביטוח-ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מדטכניקה בע'מ
12/4מדטכניקה בע'מהפניקס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
12/4מגה אור החזקות בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי ע.שוק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. איביאי קופ"ג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מנוקד קפיטל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4נוקד קפיטל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ
12/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה החברה לישראל בע"מ
12/4החברה לישראל בע"מהפניקס, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4ויתניה בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4חברת הכשרת הישוב בישראל בעמהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4דלתא גליל תעשיות בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4דלק קידוחים - שותפות מוגבלתהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אקסלנס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4קבוצת דלק בע"מאקסלנס ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4א.י.ה. פריז אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ
12/4כר אקו אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מ
12/4ג'י.פי. גלובל פאוור בע"מהפניקס ק.גמל, כר אקו אחזקות, פריז אחזקות, מיכלס ורד, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ברנמילר אנרג'י בע"מ
12/4ברנמילר אנרג'י בע"ממגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
12/4ברימאג דיגיטל אייג' בע"מפסגות ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בית הזהב בע"מ
12/4בית הזהב בע"מפסגות ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אפריקה ישראל נכסים בע"מ
12/4אפריקה ישראל נכסים בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
12/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
12/4אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלקטרה נדל"ן בע"מ
12/4אלקטרה נדל"ן בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הראל ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/4כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה איירפורט סיטי בע"מ
12/4איירפורט סיטי בע"מכלל החז ביטוח, פסגות משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
12/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אבגול תעשיות 1953 בע"מ
12/4אבגול תעשיות 1953 בע"מאפסילון ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4תיא חברה להשקעות בע"מהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4שפיר הנדסה ותעשיה בע"מאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4שיכון ובינוי בע"מדגים יובל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4קליל תעשיות בע"מהראל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4צאם מוצרי מזון ישראל בעמשבי מיכאל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פלרם תעשיות (1990) בע"מ
10/4פלרם תעשיות (1990) בע"ממגדל ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מ
10/4פועלים אי.בי.אי. - ניהול וחיתום בע"מהראל השקעות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
10/4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4מלם - תים בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4מיקרונט בע"ממיטב דש ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מדטכניקה בע'מ
10/4מדטכניקה בע'ממגדל ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חלל-תקשורת בע"מ
10/4חלל-תקשורת בע"מאקסלנס ק.גמל, פסגות ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4החברה לישראל בע"ממנורה מבטחים, מיטב דש ק.נאמ, מנורה ק.גמל, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה החברה לישראל בע"מ
10/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה המ - לט (ישראל קנדה) בע"מ
10/4המ - לט (ישראל קנדה) בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה גן שמואל מזון בע"מ
10/4גן שמואל מזון בע"מהפניקס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4פסגות תעודות סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה בראק אן וי
10/4אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מהפניקס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4אמות השקעות בעמאלטשולר גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אירונאוטיקס בע"מ
10/4אירונאוטיקס בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינרום תעשיות בנייה בע"מ
10/4כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינרום תעשיות בנייה בע"מ
10/4אינרום תעשיות בנייה בע"מאלטשולר גידור, מגדל ביטוח, כלל החז ביטוח הפסיקו להחזיק במניות החברה
10/4אטראו שוקי הון בע"ממור קרן גידור הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/4אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמאקסלנס ק.גמל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אוריין ש.מ. בע"מ
10/4מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אוריין ש.מ. בע"מ
10/4אוריין ש.מ. בע"ממגדל ק.נאמ, ילין ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/4דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מבידס ליאת, אילוז ירון, זהר שי דוד נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קופיקס גרופ בע"מ
2/4קופיקס גרופ בע"מרמי לוי שיווק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4פרוטאולוג'יקס בע"מגינדי אלעד שלום נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4פוקס - ויזל בע"מהפניקס-משתתפות, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
2/4נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4תעשיות לכיש בע"מגרוסמן מיכאל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
2/4גולדמן הירש פרטנרס בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה כיטוב פארמה בע"מ
2/4כיטוב פארמה בע"מראק שמחה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. גולדמן פרטרנס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
2/4בית חרות - ליש חברה לפיתוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ
2/4דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מבית חירות ליש, לרנר יריב הפסיקו להחזיק במניות החברה
2/4אלביט הדמיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
2/4אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מאלביט הדמיה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3רדהיל ביופארמה בע"מווינשטיין ניקולס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3צאם מוצרי מזון ישראל בעמגרוסמן הולד')ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/3ברק קפיטל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה פטרוטקס - שותפות מוגבלת
29/3פטרוטקס - שותפות מוגבלתלוי יוסי, מיטב דש ק.גמל, אקסודוס ניהול, כץ יעקב, סינקלר קולין, טומסון כריס, דאגלס כריס, סטנלי קנת' נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. כליף יחזקאל, ברק קפיטל הפסיקו להחזיק במניות החברה
29/3הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה עדיקה סטייל בע"מ
29/3עדיקה סטייל בע"משוורצברג דוד, הראל השקעות, הראל ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3אילים קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ננו דיימנשן בע"מ
29/3ננו דיימנשן בע"מאילים ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/3נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתגורן ישראל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/3מידאס השקעות בנדל"ן בע"מרוטלוי יאיר, שטיינמן יוסף, אברהם אבישי, שטיינמן רן נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3מדיוי תראפיוטיק בע"מיעד שיאן נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3מגוריט ישראל בע"מפרג גיא נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3כן-פייט ביופרמה בע"מסאבי מנג'מנט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/3אקס.טי. הולדינגס בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה החברה לישראל בע"מ
29/3החברה לישראל בע"מאקס.טי הולדינגס הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/3מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
29/3מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
29/3דלק קידוחים - שותפות מוגבלתמגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים