D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 18/7/2019)

תאריך שם חברה מה חדש?
16/8א. ליבנטל אחזקות בע"מכהן שמעון נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/8תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מלושי אבנר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
14/8סייפ-טי גרופ בע"מאנסון פאנדס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
14/8כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
14/8אפקון החזקות בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
14/8פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפקון החזקות בע"מ
14/8פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אפקון החזקות בע"מ
14/8ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלומיי קפיטל בע"מ
14/8ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלומיי קפיטל בע"מ
14/8ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אאורה השקעות בע"מ
14/8ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אאורה השקעות בע"מ
8/8ריט 1 בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
8/8הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קרור אחזקות בע"מ
8/8קרור אחזקות בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
8/8נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מדהן אלי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8מנורה מבטחים החזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שיכון ובינוי בע"מ
6/8שיכון ובינוי בע"ממנורה ק.נאמנות, מנורה מבטחים הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/8פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
6/8נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/8פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
6/8סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"ממנורה-משתתפות, מנורה ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8מיטרוניקס בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8מגה אור החזקות בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8חלל-תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
6/8כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
6/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
6/8אי די בי חברה לפתוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
6/8ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
6/8אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
6/8ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
6/8אלרון תעשיה אלקטרונית בעמאפסילון ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
6/8אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלרון תעשיה אלקטרונית בעמ
31/7קדימהסטם בע"מיוסי בן יוסף הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
31/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה לסיכו בעמ
31/7לסיכו בעמהפניקס, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
31/7אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מהפניקס-משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
31/7מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מאברבוך שמחה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. אברבוך שמחה-נציג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
29/7ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
29/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
29/7עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
29/7המכון לחקר האינטרנט בע"מאוגינו צוקאסה נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
29/7חלל-תקשורת בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7בתי זיקוק צירון בע"מיוגב יואל, מלכה אילן הפסיקו להחזיק במניות החברה
25/7המכון לחקר האינטרנט בע"מנאקמורה אוסאמו נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
25/7קבוצת דלק בע"מדלק השקעות פיננ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/7נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מפסגות משתתפות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/7סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"ממנוף\א שותפות, מנוף\ב שותפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/7מובייל מקס טכנולוגיות בע"משאולי עדי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
23/7לודן חברה להנדסה בע"מאיביאי ק.נאמ, איביאי ע.שוק הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/7בנק לאומי לישראל בעמברודט דוד הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
23/7הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
23/7אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מהראל ת.סל, מגדל קופ"ג הפסיקו להחזיק במניות החברה
23/7אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מ
23/7אנלייבקס תרפיוטיקס בע"מהדסית ביו, הברון אברהם, נוביק שי, הובי מיכאל, קרצמר, קייאייפי, הרט גילי, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/7פרפקט (י.נ.א) שוקי הון בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
23/7אלטשולר שחם בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
23/7אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מאלטשולר שחם בע"מ, פרפקט י.נ.א) שוקי הון בע"מ, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
23/7אינטר גאמא חברה להשקעות בע"ממור ק.נאמנות, מור קרן גידור, מור ק.גמל, מור גידור גמישה נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/7מיטב דש השקעות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
21/7קבוצת פנינסולה בע"ממיטב דש נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
21/7מגדלי הים התיכון בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, הפניקס ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
21/7הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגדלי הים התיכון בע"מ
21/7אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"ממנורה ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
19/7אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק הפועלים בע"מ
19/7חברת גב-ים לקרקעות בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה בנק הפועלים בע"מ
19/7טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מילין ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
19/7ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
19/7בריינסוויי בע"מאקסלנס ק.גמל, רוט יפתח נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. רוט יפתח-נציג, אקסלנס ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים