D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

דיווח על שכר בכירים

גמול בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

אופן ההצגה

התיקון מוסיף תוספת חדשה לתקנות - "תוספת שישית" - אשר קובעת את אופן הצגת פירוט התגמולים לבכירים וכן את אופן הצגת ההתקשרות עם בעל עניין או נושא משרה בכירה בהסכם העסקה או בהסכם למתן שירותים (לרבות הארכה או שינוי של הסכם קיים), במקרה שקיימת חובה לדווח עליהם בהתאם לתקנות. יש לציין כי התוספת האמורה דומה במהותה לאופן חובת הדיווח של שכר בכירים שנקבעה בהנחיית רשות ניירות ערך מחודש ינואר 2007 כאמור לעיל, והיא כוללת, בין היתר, הוראות בדבר: (א) תקופת הזכאות לגמול ושינויים שנעשו בו; (ב) פירוט הגמול על מרכיביו והמנגנונים ו/או הנוסחאות לפיהם ייקבע אם הוא תלוי ביצועים ו/או תוצאות; (ג) אופן קביעת הגמול, לרבות הגורמים האמונים על קביעת הגמול ואישורו, פרטים בדבר המידע שהובא בפני גורמים אלה והנימוקים לקביעת הגמול.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים