D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

דיווח על שכר בכירים

דוחות מיידיים

המלצות והחלטות מסויימות

בנוסף על שהיה קבוע בעבר, קבע התיקון כי יש צורך בפרסום דוח מיידי במקרים הבאים:
  • ביחס להמלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וביחס להחלטותיו שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר כל עסקה חריגה בין התאגיד לבין בעל עניין בו (כיום, חובה זו קיימת רק ביחס לעסקה שאינה בהתאם לתנאי שוק);
  • ביחס להחלטת התאגיד בדבר התקשרותו עם מנכ"ל או עם ממלא תפקיד כאמור, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, גם אם זו אינה עסקה חריגה;
  • ביחס להחלטת החברה בדבר עסקה עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורה (למעט עסקה זניחה), תוך ציון פרטי האורגן המאשר ותמצית נימוקיו.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים