D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

דיווח על שכר בכירים

דוח פרטים נוספים על התאגיד

עסקאות עם בעל שליטה

התיקון קובע כי במסגרת הדוח התקופתי יש לציין פרטים, ככל שהם בידיעת התאגיד, בדבר כל עסקה (גם אם היא איננה חריגה) של התאגיד ו/או תאגיד בשליטתו ו/או חברה קשורה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, בשנת הדיווח או לאחר מכן ועד למועד הגשת הדוח או שהיא בתוקף במועד הדוח.

הדיווח יכלול, בין היתר, את זהות הצדדים לעסקה, תוכנה ומאפייניה האיכותיים והכמותיים והעניין האישי של בעל השליטה בה.

הפירוט יינתן תוך הפרדה בין עסקאות חריגות, או שעניינן תנאי כהונה או העסקה, לבין עסקאות אחרות (אלא אם הן "זניחות", שאז נדרש פירוט בהיקף קטן יותר).


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים