D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

דוח הדירקטוריון

הקורלציה בין שכר הבכירים לבין הביצועים

התיקון מחדד ומדגיש כי יש להסביר במסגרת דוח הדירקטוריון שבדוח התקופתי והרבעוני (ככל שחלו שינויים מהותיים בהשוואה לדוח התקופתי) את הקשר שבין התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה, המפורטים להלן (להלן: "הבכירים"), לבין תרומת הבכיר - מקבל התגמולים - לחברה. התיקון מוסיף על נוסח התקנות כפי שהן כיום, בקובעו כי יש לציין "האם התמורה הנה הוגנת וסבירה". אנו מניחים כי לתיקון זה תהיינה משמעויות והשלכות מרחיקות לכת, בעיקר בשל הצורך לקבוע באופן פוזיטיבי כי התמורה המשולמת לנושא המשרה הנה "הוגנת וסבירה". ייתכן כי בעתיד נידרש לחוות דעת מסוג Fairness Opinion.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים