D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

הגמול לדח"צים בחברות בת בבעלות מלאה

בשלהי שנת 2006 נקבע בתקנות החברות כי חברה ציבורית רשאית למנות דירקטור חיצוני לכהונת דירקטור בחברות הנמצאות בשליטתה או בבעלותה המלאה של החברה. עבור כהונתו של דירקטור חיצוני כדירקטור בכל החברות הבנות או חלקן, זכאי הדירקטור החיצוני, בנוסף על הגמול הרגיל כדירקטור חיצוני בחברה הציבורית, גם לגמול שנתי או לגמול השתתפות (עבור כל הישיבות בהן השתתף בחברות-הבת) - הנמוך מביניהם. הלכה למעשה, הדירקטור החיצוני יהיה זכאי לגמול השתתפות נוסף עבור השתתפותו בכל הישיבות של חברות-הבת, ובלבד שסך כל התשלומים עבור השתתפותו בישיבות של חברות-הבת לא יעלה על הגמול השנתי שהוא זכאי לו בהתאם לדרגה של החברה הציבורית, שמהווה למעשה תקרה לסכומים עבור השתתפותו בישיבות חברות-הבת.

גמול ההשתתפות לו זכאי הדירקטור החיצוני בגין כל ישיבה בחברה-הבת, לא יעלה על הסכום המרבי, בהתאם לדרגת חברת-הבת. כאן המקום לציין, כי מספר חברות-הבת בהן רשאי הדירקטור החיצוני לכהן בו-זמנית כדירקטור הנו, לכל היותר, הינו ארבע.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים