D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

סיווג החברה

בתקנות גמול דח"צים נקבע כי לכל שנת כספים שבה מכהן אדם כדירקטור חיצוני תשלם לו החברה גמול בשני אופנים: האחד - גמול שנתי; השני - גמול השתתפות. סכום הגמול השנתי וסכום גמול ההשתתפות בגין ישיבה של הדירקטוריון או ישיבה של ועדת דירקטוריון, שדירקטור חיצוני זכאי לקבל בכל שנת כספים, נקבעים בהתאם לדרגה של החברה. דרגתה של חברה נקבעת על-פי ההון העצמי שלה, המופיע במאזן השנתי של החברה לשנה הקודמת. בכל דרגה קיים טווח של סכומים שניתן לשלם כגמול לדירקטורים, המשתרע בין סכום מינימלי עבור אותה דרגה לבין סכום מקסימלי עבור אותה דרגה.

בעקבות התיקון, התווספה דרגה נוספת (חמישית), וכמו-כן נקבע כי דרגתו של גוף מוסדי תיקבע לפי היקף ההון עצמי בתוספת שווי הנכסים שמנהל הגוף המוסדי, ולא רק לפי היקף ההון העצמי, כפי שהיה קבוע ערב התיקון.

באופן זה הוסר העיוות בשיטת התגמול שהייתה נהוגה בעיקר בחברות המנהלות קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. שכן, דירקטורים חיצוניים שכיהנו בגופים מוסדיים תוגמלו על-פי ההון העצמי של הגוף המוסדי, אשר היה זעום ביחס להיקף הנכסים שניהל הגוף וביחס להיקף אחריותם.

ערב התיקון קבעו התקנות ארבע דרגות לסיווגן של החברות. כאמור לעיל, בתיקון לתקנות הוספה דרגה נוספת, כך שלמעשה קיימות היום חמש דרגות כדלקמן:

ההון העצמי - בגוף מוסדי בתוספת שווי נכסים מנוהל (באלפי שקלים)

 עד 37,489 דרגה א'
 37,490 עד 74,978 דרגה ב'
 74,979 עד 234,307 דרגה ג'
 234,308 עד 1,000,000 דרגה ד'
 מעל 1,000,000 דרגה ה'המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים