D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

בחוק החברות אין כל הוראה בדבר גמול לדירקטור רגיל בחברה. החוק מתייחס אך ורק לגמול והחזר הוצאות לדירקטור חיצוני. על-פי החוק, דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות כפי שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך. כמו-כן נקבע כי בנוסף לשכר שהוא זכאי לו ולהחזר ההוצאות, דירקטור חיצוני לא יקבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בעבור כהונתו כדירקטור בחברה (הוראה זו אינה כוללת מתן פטור, שיפוי או ביטוח). לצורך קביעת הגמול לדירקטורים חיצוניים, הותקנו בשנת 2000 תקנות גמול דח"צים. במהלך השנים בוצעו מספר שינויים בתקנות אלו. בחודש מרס 2008 נעשה תיקון מרחיק לכת בכל הנוגע לגמול דח"צים (להלן: "התיקון"). בפרק זה נפנה את תשומת לבכם לשינויים שנעשו במסגרת התיקון
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים