D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

המדריך המקוצר לדירקטור

הנחיות לניהול ישיבת דירקטוריון בנושא דוחות כספיים
 • הפרדה בין ה"מה" לבין ה"איך"
 • קביעת אסטרטגיה עסקית
 • דיון בביצוע מול תקציב
 • תהליכי קבלת החלטות מובנים
 • הרכב משתתפים מאוזן ומלא
 • מובילי הדיון - יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל
 • הכנת הדירקטורים לישיבה

השאלות שעליך לשאול
 • הסברים ל"ביצוע מול תקציב"
 • הגורמים העיקריים שהשפיעו על תוצאות החברה
 • שינויים במדיניות החשבונאית ובאומדנים
 • מצב פיננסי עדכני ממועד הדוחות הכספיים
 • הסבר לפערים בין דוח רווח והפסד לבין דוח תדרים מזומנים
 • תחזיות מעודכנות - ביחס לתקציב הקיים
 • סוגיות וקשיים שהתעוררו בביקורת
יישום ה- IFRS
 • מהם עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית
 • כיצד ישפיעו על החברה - במעבר ולאורך זמן
 • הצגת מידע מלא על כלל השינויים
 • השפעות הכללים על הסכמים בחברה
 • השפעות הכללים על אמות מידה פיננסיות
 • מדוע הועדפה שיטת דיווח אחת על פני אחרות

תמרורי אזהרה בדוחות כספיים
 • בדיקה צורנית והשוואה לדוחות אחרים
 • הערות של רואי החשבון, הערת עסק חי
 • דוח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
 • בחינת יחסי נזילות - שוטף ומהיר
 • בחינת יחסי איתנות פיננסית
 • בחינת יחסי רווחיות
 • בחינת מדדי יעילות תפעולית
אמצעי זהירות
 • מעורבות פעילה בעסקי החברה
 • קיום תהליך קבלת החלטות ראוי
 • תיעוד מתאים של תהליכי קבלת ההחלטות
 • היוועצות במומחים

אמצעי הגנה
 • ביטוח מקיף ללא סייגים
 • שיפוי בהתאם לדין החדש
 • הערת מידע צופה פני עתיד
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים